Košetické pracoviště o tom informovalo v úterý 5. března. „Pracovní tým Národní atmosférické observatoře Košetice představí meteorologická měření a pozorování, dlouhodobé monitorování kvality ovzduší a aktivity v rámci výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ,“ napsal do pozvánky vedoucí observatoře Milan Váňa.

Program dne otevřených dveří na košetické observatoři v sobotu 23. března začíná v 9 hodin a naplánovaný je do čtrnácté hodiny.