Stavba řeší přeložku silnice II/128 východně od městyse Lukavec. „Součástí nového obchvatu, který respektuje současnou zástavbu obce i založení rybníků Loutovec, Pavlovec a Pazderák, budou tři úrovňové křižovatky a tři mosty. Dva z nich jsou navrženy jako železobetonová konstrukce, jeden jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu. Nejdelší z nich bude dlouhý 58 metrů. Zajímavostí je i vybudování nové silniční meteorologické stanice u navrženého mostu přes Lukavecký potok,“ informoval náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Při stavbě bude potřeba odtěžit s pomocí trhaviny zhruba 450 metrů skály. „Součástí stavby jsou také nutné přeložky vodovodu a kanalizace. Obchvat Lukavce je součástí modernizace silnice II/128, která vede od Pacova přes Salačovu Lhotu a Lukavec až k hranicím se Středočeským krajem. Komunikace je důležitým silničním tahem v nejzápadnější části Kraje Vysočina a přispívá k napojení této oblasti na dálnici D1,“ doplnila krajská mluvčí Eva Neuwirthová.