Logopedie s hiporehabilitací je cvičení s využitím koní a určené je pro děti od tří let. V prostředí jezdecké stáje se dítěti, které má narušené komunikační schopnosti, díky aplikaci zmíněné metody zpevní svalstvo a zlepší držení těla, dýchání i svalový tonus, což postupně vede k odstranění logopedických vad, jakými jsou třeba vadná výslovnost nebo koktavost.

Za uplynulý první rok prošlo programem prvních deset dětí, které absolvovaly individuální pětitýdenní program s pěti hodinovými lekcemi, a čtyřiadvacet dětí, které absolvovaly sedmidenní pobytový tábor v areálu stáje Horticon.

Výsledky uplatnění nové metody byly u všech pozitivní, i když současně dost diferencované. „U některých dětí došlo přímo k potlačení logopedických problémů, u jiných bylo zjevné, že se změnila jejich motivace. I když výsledky nepřicházely tak rychle, začaly se na další lekce těšit,“ ohlédla se za zhruba ročními zkušenostmi logopedka Viola Jónová.

Vedoucí spolku Horticon Lucie Hovorková připomněla, že se v případě logopedie s hiporehabilitací jedná o metodu zcela novou. „Nikdo v České republice ji dosud nepraktikuje, ani v Evropě není nijak rozšířena,“ řekla Lucie Hovorková.

Byla to právě ona, kdo s nápadem přišel. „Kroužky jezdectví tady na statku máme od roku 2012. Přitom jsme si všimli, že práce kolem koní dětem výrazně pomáhá, a to v nejrůznějších ohledech. Proto jsme postupně začali využívat různé rehabilitační postupy, aktivity s využitím koní označované jako AVK. Když loni náš tým posílila Viola Jónová, začali jsme zkoušet i zmíněnou logopedii s hiporehabilitací,“ přiblížila vznik nové metody Lucie Hovorková.

Viola Jónová kromě praktické aplikace logopedii s hiporehabilitací začala vytvářet speciální metodiku pro novou metodu a souběžně připravila cyklus přednášek s workshopy Logopedie 21. století. Metoda už získala akreditaci u České hipoterapeutické společnosti, pod níž stáj Horticon jako jedno ze středisek doporučené hipoterapie patří.

V Horticonu chtějí metodu využít dál, otázkou bude, jak zvládnou rozvoj logopedie s hiporehabilitací v podmínkách, které nejsou úplně ideální. „Potřebovali bychom lidi a peníze,“ poznamenala k podmínkám Lucie Hovorková.

Kromě velkorovenského Horticonu najdeme na Vysočině dalších pět hiporehabilitačních středisek, která působí v rámci České hipoterapeutické společnosti.