Základem tematického plánu činností je celoroční projekt Pelhřimov – město rekordů. „Seznamujeme se postupně s historií královského města, významnými osobnostmi, tradicemi a zvyky. Podnikáme toulky do přírody, obdivujeme krásu okolí města a vytváříme si vlastní družinové rekordy," uvedla družinářka Jana Hezinová.

V prvním pololetí se díky tomu zrodily tři rekordy. První rekord, pinkání tenisovou raketou co nejdelší dobu, vyžadoval sportovního ducha, trpělivost a poctivý trénink.

„Dokonalá souhra a spolupráce dětí z jednotlivých oddělení se projevila při řetěziádě, kde se rekordmani mohli pochlubit nejdelším čertím řetězem," zdůraznila Hezinová. Složit puzzle v podobě pelhřimovského erbu v nejkratším možném čase se povedlo těm nejsoustředěnějším a nejpozornějším.

Další rekordy čekají na děti v druhém pololetí. „Můžeme se tak těšit na žabákiádu, míčkiádu, víčkiádu nebo jojojádu," prozradila družinářka.

Projekt obohatila pěvecká soutěž Pelhřimovský zvonek, kde si děti během času stráveného ve školní družině připomněly řadu lidových i moderních písniček.