Za přípravou a realizací koncertů, které slibují i zajímavý posluchačský zážitek, stojí pozoruhodný amatérský pěvecký sbor Schola z Vyskyt-né. Ten v regionu rozdává svým způsobem dvojnásobnou radost už několik let.

V období adventu a Vánoc pořádá Schola v kostelech na Pelhřimovsku celkem čtyři benefiční koncerty. První dva proběhnou již tuto neděli 
a zbylé dva těsně po vánočních svátcích.

Pátým rokem se sbor schá-
zí k přípravě hudebního programu na advent a Vánoce 
a ke koncertování pro pomoc zejména dětem bojujícím se zdravotním postižením. První takový koncert soubor uspořádal v roce 2011.

„Koncert byl benefiční, vstupné jsme věnovali dvojčatům s postižením, a to Vítkovi a Františkovi Hypšovým, jejichž rodiče tehdy shromažďovali peníze na nákup většího auta, kam se vejdou speciální sedačky," připomněla Radka Běhalová, vedoucí Scholy.
Jinak tomu nebude ani letos, kdy pěvecký sbor Schola, k němuž se přidá soubor Řekni všem, pořádá svá úvodní dvě vystoupení ve Vyskytné 
a v Červené Řečici. „Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, kteří se chtějí v době adventu a Vánoc na chvíli zastavit, načerpat hudební zážitek a také si odnést dobrý pocit ze štědrosti a pomoci druhým," dodala Běhalová.

Kostel Jména Panny Marie ve Vyskytné zaplní sborovým zpěvem zítra od dvou hodin odpoledne. Výtěžek z koncertu poputuje na koupi polohovacího lůžka pro devítiletého Štěpánka Bartoně. Na velmi nákladnou operaci v zahraničí pro Honzíka Vacka přispěje Schola svým druhým koncertem ještě týž den v Červené Řečici, v kostele svaté Marie Magdalény, a to od osmnácti hodin.
Další dva koncerty budou 
v kostelech na Křemešníku 
a v Pelhřimově.

Vstupné z koncertu v kostele Nejsvětější trojice na Křemešníku bude věnováno na obnovu a opravu poutního místa. V kostele svatého Bartoloměje v Pelhřimově zazpívá Schola pro finanční pomoc spolku, který se na koncertě posluchačům sám představí.
Jedná se o Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, působící na Vysočině, který usiluje o vybudování lůžkového hospicového centra v Jihlavě nebo jinde na Vysočině.

Vysočina zůstává jedním 
z posledních dvou krajů, které ještě hospicy nemají. Při loňském koncertování Schola na dobrovolném vstup-ném vybrala přes dvanáct tisíc korun, které věnovala na opravu kostelních varhan ve Vyskytné, pomoc syrským uprchlíkům prostřednictvím Charity ČR a na opravy poutního místa Křemešník.

Marie Sejková

Termíny koncertů

• Vyskytná (13. 12. ve 14.00)
• Červená Řečice (13. 12. v 18.00)
• Křemešník (26. 12. v 18.00)
• Pelhřimov (28. 12. v 18.00)