„Nechceme, aby lidé nosili biologický odpad do sběrného dvora. Proto jsme se rozhodli pořídit celkem sedmdesát komposterů,“ odůvodnil žirovnický starosta František Plešák. A žádný z nich rozhodně nezůstane na ocet.

„Všechny kompostery se nám podařilo rychle rozdělit mezi obyvatele města. Ti sami o ně projevili značný zájem,“ pokračoval Plešák. Celkové náklady na pořízení komposterů dosáhnou osmaosmdesáti tisíc korun. Téměř polovinu pokryje dotace od kraje Vysočina. Zbytek se doplatí z městského rozpočtu.