Její moderní provoz umožňuje kromě „zelených" odpadů zpracovat i zbytky jídel a kaly z čističky.

Bílá ocelová hala s žlutým a zeleným pruhem stojí za areálem pelhřimovských technických služeb, z kamenické výpadovky k ní odbočíte za firmou Kámen. Vně leží na asfaltu odpad určený na zpracování a takzvaný gastrouzel, kde se zpracovávají odpady z jídelen. „Kompostárna řeší problémy řady jiných měst, protože zbytky jídel se nesmí vyhazovat ani do kontejnerů ani do kanalizace," připomněl starosta Leopold Bambula.

Kompost do 8 týdnů

Srdcem haly jsou tři obří kontejnery, uvnitř nichž jsou tyče a obvodový pás, na boku pak řídící jednotka se vzduchotechnikou. Jde o aerobní fermentory, takže na rozdíl od anaerobních v bioplynkách zde cirkuluje vzduch a nevzniká metan. „Díky uzavření je vše efektivnější a rychlejší, vyzrání kompostu trvá maximálně osm týdnů," uvedl projektant Miroslav Hůrka s tím, že Pelhřimov je druhým městem v kraji, který tuto revoluční technologii má. „Vše je řízeno počítačem. Pokud třeba klesne obsah kyslíku, spustí se vzdušnění nebo převracení hmoty," vysvětlil Hůrka.

Do fermentorů se materiál dostává pásem, kterému předchází „šnek" . V něm lze smísit listí, dříví, štěpku, slámu, trávu, kaly z čističky nebo papír upravený speciálním drtičem. Ve fermentorech se teplotou 65 až 70 stupňů materiál hygienizuje a po „uzrání" se z nich opět pásem vyváží hotový kompost: buď jako klasické hnojivo, nebo jako ekologická spalitelná biomasa, o kterou už projevily zájem kotelny v Pelhřimově i Nové Cerekvi.

Investice vyšla na 48 milionů, město hradilo 10 procent. Zbytek tvořila dotace. Její podmínkou je, že se nesmí pět let „produkty" kompostárny prodávat, lze s nimi jen rekultivovat veřejné plochy.

Do pěti let město postupně zvýší i pomocí nových kontejnerů sběr rozložitelných odpadů tak, aby se jeho objem blížil kapacitě 4000 tun ročně. „Městu klesnou náklady na směsný odpad, dále za ukládání papíru a likvidaci kalů z čistírny. Provozní náklady, které jsou přes dva miliony ročně, by pak měl pokrýt prodej kompostu. Zařízení si tak na sebe vydělá," řekl místostarosta Tomáš Dufek.

„Lidé už nebudou muset třeba trávu nebo listí vyvážet do cest, takže se zlepší i krajina v našem okolí," dodal starosta Bambula.