Starokatolická církev, kterou při podání žádosti reprezentovalo její pražské ústředí, chtěla z městské kasy necelých 72 tisíc korun. Žádost prošla komisí regenerace městské památkové rezervace. Podle komise byla žádost bez závad. Pak se jí zabývali ještě pelhřimovští radní a také ti ji doporučili zastupitelům ke schválení. Těch nakonec hlasovalo pro schválení dotace jen devět. K tomu, aby prošel návrh předkladatele a současně místostarosty Ladislava Meda (ODS), chyběly dva hlasy.

Církevní stavba v Pelhřimově Na Obci, kterou chtěli starokatolíci podpořit příspěvkem z městského rozpočtu, vzbudila pochybnosti. Podle zastupitelů a úředníků, kteří se na poslední veřejné schůzi k žádosti o dotaci vyjadřovali, jde spíš o novostavbu na původních základech, než 
o rekonstrukci. „V pondělí se sejdu se členy komise regenerace městské památkové rezervace, která žádost o dotaci posuzovala, a budu chtít vysvětlení, proč žádost doporučili," řekl k vzniklé situaci Med.

Přímo na místě novostav-
by nelze žádné informace zjistit. Nikde na viditelném mís-
tě totiž není umístěna žádost 
o povolení stavby, jak bývá obvyklé.

Šanci na přiznání dotace dal žadateli opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov), když navrhl stažení bodu z programu schůze. V takovém případě by se o žádosti nejspíš jednalo znovu na podzim, kdy by zastupitelé měli k dispozici jednoznačné podklady, a nerozhodovali se jen podle vlastních poznatků, zkušeností a dojmů.

Hájkův protinávrh sice získal větší podporu, než bývá na schůzi pelhřimovských zastu-pitelů běžné, když pro staže-
ní bodu z jednání zvedlo ru-
ku šest ze sedmnácti přítomných, ale to pochopitelně nestačilo.

Podle Meda se nejspíš projednávání žádosti vrátí na začátek.