O novém znaku mohli místní hlasovat na konci letošního října. „Spojili jsme to s volbami. Když tady byly volby, tak tam rovnou lidé mohli dávat i hlasy a vybírat z nabízených variant znaku,“ popsal průběh hlasování starosta Koberovic Miroslav Chadim.

Impuls k vytvoření návrhu prvního oficiálního symbolu obce byl trochu netradiční. „Děti ve škole v Humpolci měly udělat návrhy znaků pro své obce. Na základě toho jsem se potom rozhodli, že necháme nějaký obecní znak udělat také,“ přemítal starosta Chadim.

Návrh znaku, který u Koberovických vyhrál, schválilo na konci listopadu při svém zasedání i tamní zastupitelstvo. „Návrh znaku tvoří modrý štít a v něm pod červeno – stříbrně cimbuřově dělenou cimbuřovou hlavou tři zkřížené vztyčené klíče,“ popsal hlavní rysy znaku heraldik Jan Tejkal.

Právě vyobrazený symbol třech klíčů je dominantou celého návrhu koberovického znaku. „Obecní figura klíče odkazuje na historickou vazbu panství želivského kláštera, přičemž počet tří figur odpovídá počtu místních částí obce,“ popsal význam symbolu Jan Tejkal s tím, že Koberovice v současnosti tvoří místní části a katastrální území Koberovic, Lísky a Lohenice.

Vrchní část znaku znázorňuje hlavně historii obce. „Heroldská figura cimbuřově dělené cimbuřové hlavy odkazuje na nejstarší historii, kdy se obec v literatuře uvádí jako příslušná k majetku rodu ze sousedství Vojslavic,“ dodal Jan Tejkal.
Tři vodorovná pole štítu jsou pak podle heraldika připomínkou i trojdílného erbu Trčků z Lípy, kterým ves Koberovice patřila později.

Spolu s návrhem znaku vznikl i návrh vlajky. „Návrh vlajky obce představuje doslovné opakování všech znakových figur,“ konstatoval Tejkal.