Rozpočet prošel v navrhované podobě, bude tedy schodkový. Výdaje města na letošní rok jsou rozpočtovány v objemu necelých 507 milionů korun, příjmy mají být ve výši 449 milionů korun. Schodek ve výši 58 milionů korun bude hrazen z úspor, které byly na počátku roku ve výši zhruba 60 milionů korun. Osm opozičních zastupitelů se při hlasování zdrželo, dva nebyli přítomni.