Veřejnost bude moci obdivovat více než tři desítky knih, které vznikly v průběhu několika staletí. „V první části expozice jsou vystaveny historické knižní vazby dokládající řemeslné dovednosti knihvazačů 16. až 18. století a také šikovnost současných studentek restaurátorství, které je v rámci svých závěrečných prací na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice zrestaurovaly,“ poznamenala kurátorka výstavy Gabriela Krejčová Zavadilová.

Promítání. Ilustrační foto.
Zlomový rok. Do kina Vesmír v Pelhřimově loni přišlo přes jednatřicet tisíc lidí

Druhou část výstavy tvoří soubor uměleckých knižních vazeb od našich současných předních knihařů a knihařek, jež byly na výstavu zapůjčeny třeboňským archivem. Vazby vznikaly v rozmezí let 2007 až 2015 v rámci soutěžních přehlídek pořádaných archivem.

Výstava je společným projektem Muzea Vysočiny Pelhřimov, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního okresního archivu Jihlava a ve výstavním sále MVPE v zámku pánů z Říčan bude k vidění do 22. března.

Pátému ročníku pelhřimovského Běhu pro úsměv, který se v centru města konal v sobotu 26. května, nechybělo nic. Na účastnících byla patrná radost z pohybu, úsilí zvládnout zvolenou trať v co nejlepším čase, stejně jako dostat se do cíle v pohodě a třeba i
Pelhřimovský Běh pro úsměv opět svolává zájemce. Už po sedmé