Čtenáři v knize naleznou nejen informace o stavu společnosti, přírody či podnikání, ale také údaje o největších kulturních a sportovních akcích, spolcích, které ve městě působí, či o městem zřizovaných organizacích. To vše z roku 2013.

„Ať město Pacov či jeho zřízené organizace dělají každý rok publikační činnost. Na tento trend jsme najeli před několika lety, kdy jsme si řekli, že by byla škoda neobnovovat například sbírky Antonína Sovy, popřípadě nevydávat jiné knihy pod hlavičkou města či jeho zřízených organizací. Nyní máme jednu novou knihu – Pacov město pro život. Jedná se o almanach, který město popisuje historickou metodou tak, jak vypadalo v roce 2013. Chtěli jsme, aby každý, kdo si knihu vezme do ruky za dvacet, třicet, padesát let měl základní představu, jak město vypadalo," přiblížil starosta města Lukáš Vlček.

Radní počítají i s případným dotiskem

Jednotlivé kapitoly se dále věnují například historii, kronikám, památkám, návštěvám prezidentů, největším investičním akcím, ale i běžnému životu.

„Je tam popis jednotlivých živností, spolků, jaké firmy město vlastnilo, co firmy dělaly. Myslím si, že kniha je i velmi zdařile graficky upravená. Tiskli jsme 500 výtisků a už je téměř vyprodaná," informoval starosta. Ten zároveň dodal, že město počítá i s dotiskem publikace.

„Kniha se líbí, má dobré ohlasy a především je o ni velký zájem," dodala pracovnice pacovského informačního centra Karolína Jůzová. A právě informační centrum je primární distribuční centrum knihy, na jejímž zrodu se podílely desítky autorů.

Sběr dat do publikace a jejich uspořádání trvalo více než jeden rok, kniha také záměrně navazuje na sborníky, které město vydávalo v minulosti. Autory jednotlivých příspěvků jsou nejen zaměstnanci města, ale také zástupci jednotlivých spolků a městem zřízených organizací.

„Všem, kdo se na knize aktivně podíleli, patří velké poděkování," uzavřel Lukáš Vlček.