Mladí nadšenci tu na uměleckém kurzu žijí barokem – barokní hudbou, výtvarnou činností i literaturou. Co za tu dobu „spáchali", dnes od sedmnácti hodin předvedou všem zvědavcům, kteří zavítají do prostor kláštera.

Studenti ve věku od třinácti do devatenácti let, 
k nimž se přidalo i pár absolventů, zavítali do Želiva za tvořením poprvé. „Asi pět let jsme náš kurz pořádali v Žirovnici, pak nastala pauza 
a nakonec se studenti sami rozhodli, že tradici obnoví, 
a s naší pomocí požádali 
o grant, který vyhráli. A protože v minulosti byli zřizovateli naší školy želivští premonstráti, lákal nás právě Želiv," popsal učitel havlíč᠆kobrodského gymnázia Aleš Říman.

Talentovaní mladí lidé se během svého pobytu v klášteře díky přednáškám dozvídají řadu zajímavostí, a kromě vědomostí tu sbírají 
i praktické zkušenosti. „Jsou rozděleni do tří sekcí – výtvarné, literární a hudební – a každá z nich má svůj program. Myslím si, že takováto zážitková výuka je pro ně zajímavou zkušeností, dozvědí se, a hlavně si i vyzkouší jiné věci, které by ve škole v lavici nepochytili," mínil Říman.
Například včera se výtvarná sekce kurzu pustila do tvoření dvou monstrancí 
z materiálů, které by za normálních okolností přišly do koše. „V padesátých letech minulého století želivští internovaní kněží tajně vyrobili monstranci z plechovek 
a dalších odpadků a my nyní zkoušíme to samé. Rozdělili jsme se na dvě skupinky 
a jednu ze dvou monstrancí bychom zítra chtěli posvětit," prozradil učitel z brodského gymnázia Daniel Koráb.

Čtrnáctiletá studentka Jana Mejstříková si zážitkový 
a tvůrčí pobyt v Želivě nemohla vynachválit. „Je tady nádherná atmosféra. Nejvíce mě bavilo, když jsme z porobetonových kostek tesali napodobeniny barokních architektonických prvků, to bylo akční a já si to hodně užívala," usmála se studentka.

Čtvrteční večer

17.00: Mše svatá v sále České nebe (celebruje opat)
18.00: vernisáž výstavy výtvarné sekce a představení sborníku literární sekce
19.00: vystoupení hudební sekce
20.00: repríza recitačního pořadu Hynka Bouchala a Aleše Římana (texty I. M. Jirouse)
21.00: happening k uctění Josefa Čapka
přídavek: světelná show v barokním hávu