„Děti to navíc, myslím, baví, jako veškerá práce na počítači. Věk, kdy by se mělo s psaním všemi deseti začínat, je individuální, protože u každého dítěte záleží, kdy mu dostatečně vyrostou prsty, aby na všechna písmena klávesnice dosáhlo. Od páté třídy je už ale určitě vhodné začít si osvojovat základy," mínil učitel ze Základní školy Hálkova v Humpolci Ondřej Čížek. Žáci mají v pátém ročníku psaní na klávesnici mezi volitelnými předměty, od sedmé do deváté třídy pak píšou povinně dvě hodiny týdně.

S klávesnicí se učí zacházet v rámci předmětu Základy administrativy a o tom, jak se jim daří, svědčí vítězství skupinky vybraných žáků v soutěži, která se jako už pravidelně i letos začátkem školního roku konala na pelhřimovské obchodní akademii.

„Úspěch žáků naší školy mě těší, obzvlášť letos, protože v minulých ročnících jsme na vítězství nedosáhli. Je tedy znát posun," chválil ředitel školy Hálkova Václav Strnad.

Mezi soutěžícími byl i Jan Hána z devátého ročníku, který se v pořadí jednotlivců umístil na čtvrtém místě. A to přestože se, jak přiznává, doma psaní nevěnuje. „Baví mě psát v programu ZAV, ale doma ho nemám, a abych si jen tak třeba něco opisoval, to se mi nechce," svěřil se. Předpokládá, že do budoucna využije své schopnosti při jakékoli práci v kanceláři.

Na základní škole v Košeticích se psaní na klávesnici učí děti v rámci kroužku, který tam mohou navštěvovat již sedmý školní rok. „Přihlásit se na něj mohou žáci páté až deváté třídy. Každý rok se jich hlásí víc a víc. Letos mám čtyřiatřicet dětí," sdělila ekonomka školy Alena Mudrová, která kroužek vede. I její svěřenci se na soutěži v Pelhřimově dobře umístili, přestože psaní nemají jako povinný předmět.

Dříve studenti nastupovali na střední školu, aniž by měli s psaním všemi deseti zkušenosti. Dnes je tomu často jinak. „Počítáme u nových studentů většinou s tím, že se psaní na klávesnici už učili, protože se na to na některých základních školách klade důraz," podotkl ředitel pelhřimovského gymnázia Aleš Petrák. Na gymnáziu se pak v psaní studenti dále zdokonalují v rámci informatiky a  výpočetní techniky, samostatný předmět nemají.

Zvládat psaní na klávesnici určitě není zbytečná dovednost. „V současnosti již existující programy na zapisování diktovaného textu jsou skvělá technologie, ale nenahradí klávesnici plně, protože jsou nespolehlivé a v textu nadělají mnoho chyb. Je to pouze doplňková technika," mínil autor programu ZAV Jaroslav Zaviačič, když v polovině října – právě ku příležitosti konání šestnáctého ročníku talentové soutěže žáků základních škol v psaní na klávesnici – navštívil Pelhřimov.

Studenty se tehdy snažila motivovat k lepšímu zvládnutí klávesnice i jeho žena Helena Zaviačičová, která na tomto poli získala devět titulů mistryně světa.