Kostel svaté Lucie v Ježově patří totiž jako jediný na Vysočině pod správu pražské arcidiecéze, a tedy do farnosti se sídlem v Keblově na Benešovsku. Na bohoslužby v ježovském kostele se většinou jednou do měsíce scházejí katolíci také z Píště nebo Vranic. V Ježově silnice od Píště končí, hned za vsí je na několika místech vidět hladinu vodní nádrže Švihov.

Dřív zde stávala obec Zahrádka, kde ve čtyřicátých letech dvacátého století působil v tamním kostele svatého Víta páter Josef Toufar. „Páter Toufar sloužil bohoslužby také v Ježově, ve vsi jsou ještě usedlíci, kteří ho pamatují,“ říká Maximilian Rylko, současný farář z keblovské farnosti. Obec Keblov se nachází až u Lokte, vesnice známé hlavně díky dálničnímu exitu.

Když voda ve švihovské přehradní nádrži zatopila v údolí Zahrádku, oblast kolem Ježova a Píště se stala tak trochu Zemí nikoho. I proto řidiči najdou poblíž Hořic dopravní značku, která upozorňuje na „slepou ulici“.

Z hlediska organizace diecézí v římskokatolické církvi zůstal tento kout země i po úpravách v roce 1993 ve správě pražské arcidiecéze. „Ve farnosti mám šest kostelů. Ten v Ježově se nachází nejdál, ale díky dálnici je sem spojení dobré a cesta trvá čtvrthodinu,“ vysvětluje farář Maximilian Rylko.

Do ježovského kostela chodí 20 až 30 lidí, někteří střídají bohoslužby ve zdejším kostele svaté Lucie s bohoslužbami ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vojslavicích na opačné straně dálnice. „V Ježově se konají bohoslužby jednou do měsíce, v období Vánoc a Velikonoc a při svátku svaté Lucie se v tamním kostele setkáváme častěji,“ říká farář Maximilian Rylko.

Komunitní život věřících se ale v tomto koutě farnosti odehrává ale i dalšími způsoby. Lidé se scházejí při dalších příležitostech, aktivní jsou v Ježově i Píšti dobrovolní hasiči, díky jejichž akcím se zde objevuje i duchovní správce keblovské farnosti. Nechyběl tak například na žehnání hasičskému autu v Píšti, míří sem u příležitosti červencové pouti.

Díky takovým setkáním farář Maximilian Rylko třeba zjistil, že kostel v Ježově je jediný v zemi zasvěcený svaté Lucii. „Žádný jiný kostel svaté Lucie jsem při bádání v seznamech v jednotlivých diecézích nenašel,“ upřesňuje k výsledkům svých snah.

V minulých týdnech vrhl ale energii na přípravu dvanáctého ročníku farního plesu. „Farní ples je každoročně další příležitost, aby se sešli lidé bez ohledu na hranice krajů a jednotlivých diecézí. Ples pořádáme v kulturním domě v Dolních Kralovicích, protože nikde jinde v rámci celé farnosti nemáme lepší podmínky. V Kralovicích je sál pro čtyři sta lidí, zázemí pro takovou akci ideální,“ zdůrazňuje farář Maximilian Rylko.

12. farní ples římskokatolické farnosti Keblov
Místo konání: KD Dolní Kralovice
Datum a čas: Pátek 24. ledna od 20 hodin
Vstupné: V předprodeji 270 korun, na místě (pouze do 22 hodin): 270 korun
Program: Hraje Unisono Vlašim, předtančení taneční školy Happy dance
Doprava: Autobus z Vlašimi, Ledče nad Sázavou, Humpolce a zpět.