Ve středu svoji sběratelskou kolekci představil v Pelhřimově, kde komisaři agentury Dobrý den, která spravuje databanku českých rekordů, spočítali, že obsahuje celkem 8 382 pohlednic, což je údaj čerstvě zapsaný do České knihy rekordů.

Z rukou prezidenta agentury Dobrý den Miroslava Marka převzal Vít Ryšánek certifikát, že jde skutečně o největší sbírku svého druhu v zemi. Pohlednice z Ryšánkovy sbírky pocházejí z padesáti evropských států, ze šestnácti asijských zemí, zastoupeno je třináct států Ameriky, šest afrických zemí a dvě, které najdeme na australském kon-tinetu. A samozřejmě v ní nechybí ani mosty tuzemské, 
s nimiž Vít Ryšánek sbírku začal před téměř třemi desetiletími vytvářet. „Já jsem u mostu vyrostl," připomněl sběratel důležitou okolnost, která formovala jeho celoživotní zájem o mosty i o řeky.

Tou řekou z dětství Víta Ryšánka byla moravská Bečva. Jako Pražák má pochopitelně zvláštní vztah k Vltavě. Od pelhřimovské agentury Dobrý den už v minulosti, na den přesně před šesti lety, obdržel certifikát jako výjimečný „soutokolog", když osobně navštívil 250 soutoků dvou řek. „Také u příležitosti této mé cesty do Pelhřimova se chci zastavit u některých souto-
ků. Právě díky tomuto plánu 
se počet soutoků oproti zápisu v databázi rekordů zdvojnásobí," prozradil Vít Ryšánek.

Od chvíle, kdy se začal zaměřovat na pohlednice s mosty, podřizuje všechno této sběratelské specializaci. „Rodinným příslušníkům, známým vždycky připomínám, ať mi
z dovolených posílají pouze pohlednice, na nichž jsou mosty. Sbírka se rozrůstá také díky burzám, na něž chodím, odkoupil jsem pozůstalost po jednom kolegovi, který měl také bohatou sbírku," přiblížil vznik rekordní kolekce Vít Ryšánek.
Rekordní sbírka je nejen nejpočetnější, ale obsahuje 
i celou řadu zajímavostí.

Nejdeme v ní hořící most 
ve Švýcarsku, padající most 
v Kanadě i most stržený lodí ve Švédsku. Vít Ryšánek vlast-
ní pohlednici, na níž je najednou zachyceno šestnáct pařížských mostů, nejdelší most na světě, který se nachází ve Spojených státech, i most 
v Istanbulu, který spojuje dva světadíly.

V Pelhřimově ukázal také pohlednici, kterou jeho strýc jako sedmnáctiletý voják poslal v roce 1917 z italské fronty prarodičům Víta Ryšánka. Na pohlednici je most s alpským vrcholem v pozadí.

Pohlednice, většinou fotografie, v unikátní sbírce Víta Ryšánka pocházejí z devatenáctého, dvacátého i jedenadvacátého století.