Na financování oprav kašny na náměstí v Nové Cerekvi se bude podílet Kraj Vysočina i samotný městys. „Finanční náklady na restaurování kašny na náměstí jsou vyčísleny něco málo přes 700 tisíc korun,“ prozradil starosta Nové Cerekve Zdeněk Rajdlík s tím, že spolufinancování ze strany obce musí být minimálně ve výši padesáti procent z celkové částky. Cerekvickou kašnu čeká první rozsáhlejší oprava. „Chceme za pomoci dotací navrátit kašně původní podobu,“ popsal záměr Rajdlík.

O dotace letos žádalo celkem 91 vlastníků kulturních památek a peníze nakonec poputují k 79 žadatelům. „Dotace do maximální výše 350 tisíc korun v jednotlivých případech budou moci žadatelé využít na údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování památky na území kraje,“ informovala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.

S restaurátorskými pracemi v Nové Cerekvi by se podle starosty mohlo začít v průběhu měsíce května.

Vše záleží na obdržení smlouvy o poskytnutí dotace. „Plánovaná rekonstrukce zahrnuje kompletní rozebrání kašny a vyřazení prvků, které neodpovídají jejímu prvotnímu významu,“ popsal starosta začátek oprav.

V minulosti totiž cerekvická kašna neprošla žádnou opravou, která by vrátila její původní podobu, ale naopak byla doplněna o stěny nebo vybudované obruby, které je nyní nezbytné odstranit.

Vybourat přijde i zabetonované dno kašny, podle předběžných průzkumů je pod ním totiž původní kamenné dno. „Původní prvky se všechny rozeberou a odvezou k restaurování. Vše se opraví a hydrofobizuje,“doplnil výčet prací Zdeněk Rajdlík.

Podle původních dílů se vyrobí i díly chybějící. „Udělá se úplně nový základ, vše se podloží a kašna se zase sestaví dohromady,“ uzavřel cerekvický starosta popis plánované rekonstrukce, která má být spolufinancována právě z krajských dotací.

Kašna v Nové Cerekvi není jedinou kulturní památkou na Pelhřimovsku, ke které budou směřovat peníze z krajského fondu. Mezi 79 žadateli, kteří si dotace v celkové výši 14 milionů rozdělí, je například i kostel Narození Panny Marie v Zachotíně, oltář svaté Anny v Kamenici nad Lipou, kostel svatého Jakuba v Jiřicích, synagoga v Humpolci, hlavní oltář svatého Martina v Rovné nebo evangelický kostel v Humpolci.