Postup přiblížil ředitel agentury Dobrý den Miroslav Marek. „Kreslíř nalil na rozpálenou pánev vaječnou hmotu. Z ní po čase vytvaroval profil obličeje portrétované osoby, který dotvořil kečupem, kořením, sýrem, sardelovou pastou či olivou,“ vyjmenoval.

Akce zároveň upozornila na blížící se festival rekordů. Ten v Pelhřimově vypukne v sobotu osmého června. „Lubomír Vaněk bude tvořit smažené karikatury i nasladko. Zapsat se do České knihy rekordů by chtěl tím, že jich dokáže udělat deset v co nejkratším čase,“ předeslal Marek.