Je tomu tak díky speciální kardiokameře CardioDesk, kterou pelhřimovské oddělení nukleární medicíny jako jediné pracoviště v Kraji Vysočina disponuje. „Tento přístroj nám umožňuje vyšetření srdce mnohem šetrnějším způsobem, rychleji a s lepší kvalitou získávaných dat, než nabízí univerzální přístroje. Proto zhruba u pěti set pacientů ročně volíme tuto variantu vyšetření," prozradil primář oddělení Milan Šimánek.

Přístrojem SPECT/CT disponuje pelhřimovská nemocnice od roku 2013, jeho pořízení přišlo na šestnáct milionů korun.

Po dvou letech je prokázáno, že jednoznačně zvýšil kvalitu diagnostiky v naší nemocnici, nabídl trojrozměrné náhledy (3D) funkčních i morfologických dat u vyšetření jednotlivých orgánů i tkání a je hlavním nebo doplňujícím vyšetřením při diagnostice celé řady onemocnění. „Kromě kvality vyšetření byla zvýšena také komfortnost vyšetření pro pacienta. Součástí přístroje je navíc vícemodalitní lůžko, které umožňuje vysunutí na velkou vzdálenost a zvládá i těžké pacienty," doplnila informaci mluvčí pelhřimovské nemocnice Petra Černo.

Kardiologická gama kamera nabízející velice šetrné a komfortní vyšetření srdce významně posílila odbornou prestiž oddělení nukleární medicíny, které ročně při vzestupném trendu provádí téměř osm tisíc výkonů u pacientů. „Nejbližší podobný přístroj je umístěn v Brně," uzavřela Černo.