Tomu předcházelo procesí a nedělní mše svatá, kterou sloužil pacovský farář Tomáš Hajda. Ten následně zvonu požehnal. Ten byl poté usazen a přítomní se dočkali i prvního slavnostního zazvonění.

„Atmosféra byla velmi přátelská. Odpoledne svým vystoupením potěšili žáci z Dechového a tanečního orchestru Základní umělecké školy Pacov," nechal se slyšet starosta Pacova Lukáš Vlček.

Kaplička a její přilehlé prostranství prokoukly letos na jaře, protože už léta nevyhovovaly. Zeleň nebyla v dobrém zdravotním stavu a například zdi kapličky byly vlhké, místy se tam tvořily plísně, okna a dveře netěsnily a vlivem počasí byly nahnilé. Navíc byl prasklý zvon ve zvonici.