Současný stav památky blíže popsal kamenický starosta Tomáš Tesař. „Restaurátorský zásah je koncipovaný jako technické a vizuální zhodnocení stávajícího neutěšeného stavu a revize předešlých restaurátorských prací. Opatření prodlouží životnost památky, potlačí degradační procesů jak na originále, tak na četných doplňcích,“ vysvětlil.

A přiblížil samotnou kapličkou se sochou. Ta stojí u kruhové křižovatky mezi ulicemi Družstevní a Pelhřimovská. „Kaplička je čtvercového půdorysu, má plnou zadní stranu a dva sloupy. Společně vytváří trojici otevřených půlkruhově zakončených oblouků, přístupných za pomocí kamenných schodů. Socha Jana Nepomuckého představuje světce jako muže s kratším vousem. Stojí v kanovnickém rouchu a na hlavě má nasazený biret. V rukou světec drží krucifix, kolem hlavy je pět hvězd,“ doplnil Tesař.