O záchranu památky už více než deset let usiluje sdružení Zelené srdce, které se prostřednictvím setkání u kaple snaží na neutěšený stav kaple upozorňovat a získat podporu veřejnosti na její záchranu. „Měli jsme s sebou pochopitelně kasičku, jejímž prostřednictvím přispívají dárci do veřejné sbírky, kterou na záchranu kaple svaté Anny pořádáme. Do kasičky znovu nějaké peníze přibyly. Dárcům jsme rozdávali originální keramické cihličky z chráněné dílny Fokus Vysočina a těch jsme rozdali kolem dvaceti,“ poznamenal k nedělnímu setkání poutníků u kaple Pavel Koubek z pořádajícího Zeleného srdce.

Celkem na zalesněné návrší, kde se kaple nachází, zavítalo kolem čtyř desítek lidí, což je obvyklý počet.

Kolik do veřejné sbírky přibylo korun, bude známo na podzim, kdy organizátoři podpůrných akcí kasičku rozpečetí. „V současnosti připravujeme projekt obnovy, peněz bude potřeba ještě hodně,“ naznačil Pavel Koubek.

Právě on na nedělním setkání o záchraně památky pohovořil, k vidění byly dvě výstavy fotografií, promluvil pelhřimovský vikář Josef Sláčík. Po dvou letech vystoupili na setkání Den pro kapli svaté Anny manželé Jana a Miroslav Radovi z Prahy.

Pavel Koubek připomněl, že záchrana kaple je od samého zrodu nápadu během na dlouhou trať. „Stále věřím, že doběhneme do cíle,“ pronesl u příležitosti letošního setkání poutníků.

Akce je součástí Festivalu řemesel a vyznání, který se koná od Pelhřimova směrem na západ a propojuje zajímavá místa.