Pro své obyvatele připravilo řadu zajímavých aktivit, které mají podpořit osvětu
v oblasti zdravého životní-ho stylu.

V Pelhřimově si od deseti do šestnácti hodin budou moci nechat zájemci bezplatně vyšetřit svůj zdravotní stav v budově radnice na Masarykově náměstí. Mohou tak zjistit celkovou hladinu cholesterolu či cukru v krvi, procento tělesné-ho tuku v těle nebo stav svého krevního tlaku.

Chybět nebudou ani odborné prezentace, konzultace s odborníky, poradenské služby či zdravotně výchovný materiál. Bezplatný bude pro veřejnost také hodinový vstup
do pelhřimovského bazénu.

V rámci programu získají žáci základních a mateřských škol v Pelhřimově od Nadačního fondu Julinka na dva měsíce jako dar barely
s vodou a příslušenstvím. Předání patnácti přístrojů
v Základní škole Krásovy domky naplánoval nadační fond, jak informovala jeho ředitelka Michaela Tulachová, na dnešní osmou hodinu.
Program Dnů zdraví bude pokračovat až do soboty
15. října. Hlavním cílem celé akce je zábavnou formou informovat o tom, jak pečovat o své zdraví a jakým způsobem se udržet v dlouhodobé fyzické i psychické kondici. (klš)