Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových totiž vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví zmíněné nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových navíc upozorňuje na to, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí do konce prosince roku 2023, má se za to, že pozemek či nemovitost opustil. Potom připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.