I s tím, jak naložit s nevyužívanou budovou kina v Kamenici nad Lipou, by mohl pomoci nový projekt, do kterého se město nyní zapojilo.

Jedná se o takzvaný 
e-nazor.cz, jehož snahou je umožnit obcím zjišťovat stanoviska jejich obyvatel. Jednoduše řečeno, pověření pracovníci sestaví dotazník týkající se dění ve městě, na který bude odpovídat vybraný reprezentativní vzorek lidí, a to i prostřednictvím internetu. Zapojit se však mohou i ostatní obyvatelé. „Pomocí vstupního dotazníku vybere asi osm proškolených tazatelů kolem čtyři sta obyvatel do vzorku. Musí se oslovit lidé podle věku, vzdělání, možná i pracovního zařazení, a to tak, aby vzorek co nejpřesněji zastoupil obyvatelstvo Kamenice," dodal na vysvětlenou kamenický starosta Ivan Pfaur.

Odborné rady

Projekt e-nazor.cz je nový, nyní zahajuje pilotní ověření on-line systému v šesti obcích v republice. Mezi Českými Budějovicemi, Brnem, Prahou 7, Kolínem a Černošicemi je právě i Kamenice nad Lipou. Později bude volně k dispozici také ostatním městům.

Jeho výhodou je, že odborníci z projektu pověřeným zaměstnancům z měst poradí. Společně vytvoří první anonymní dotazník ke konkrétnímu problému, předvedou, jak ho šířit, a pomohou se samotným uskutečněním dotazníkového šetření.

Město navíc nebude za účast v pilotním ověření nic platit. V budoucnu však bude projekt využívat za udržovací poplatek. „Pokud to bude fungovat, tak budeme mít kvalifikovaný odhad toho, co si naši občané myslí. Krátká anketa by se dala využít například k tomu, jak vhodně využít prostory kina. I ta forma dotazníkového šetření se mi zdá lepší než anketa umístěná do našeho zpravodaje," uvažoval nad výhodami 
e-nazoru.cz starosta města.

Cílem projektu je nabídnout zastupitelům přehled 
o potřebách občanů, zajistit dostupnost a reprezentativnost jejich názorů a umožnit lidem zapojit se do rozhodování o dění v jejich bydlišti.