Právě v tento den se narodili zakladatel skautingu Robert Baden-Powell a jeho žena Olave Baden-Powell. Proto toho dne skauti přemýšlí o sobě, vzájemně si přejí, organizují různé hry v terénu nebo se setkávají u ohňů.

Kamenické skautky se sešly v sobotu dopoledne u budovy tamního kina, odkud vyrazily na krátkou procházku. Tu zakončily ve své klubovně na faře, kde program pokračoval. V rámci sobotních oslav se skautky především zamýšlely nad tím, jaký vliv má skauting na společnost, což bylo také hlavním tématem letošního Dne zamyšlení.