Úprava návsi po dokončení obchvatu byla jedním z bodů na zářijovém jednání zastupitelstva obce, na němž starosta Josef Dvořák připomněl, že se střed obce stane klidovou zónou.

O budoucí podobě návsi se bude hovořit na prosincové veřejné schůzi, kde se bude diskutovat nad návrhy. V plánu už je výsadba lipové aleje podél části bývalé státní silnice, která přejde do majetku obce.