Až do této soboty se tam totiž koná akce s názvem Kámen napříč staletími. Pro návštěvníky to znamená jediné – bohatý program pro celou rodinu, protože program je určen pro děti i dospělé všech věkových kategorií.

„V jižní části parku hrad obléhají Jezerničtí páni, kteří tu své šermířské umění předvádějí již čtvrtou sezonu. Zastupují Řád templářů, jeden z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Od nich se návštěvníci dozvědí něco o zbraních, zbroji, způsobu boje a každodenním životě rytíře ve středověku. Mimo jiné sehrají také několik pohádek pro děti a rozverné frašky či hry k zamyšlení pro ty odrostlejší," sdělila pro Deník správkyně hradu Kámen Monika Kotenová.

Hlavní nádvoří před hradem je zase věnované novověku, přesněji Třicetileté válce. Zde se usídlilo vojsko švédského krále Gustava II. Adolfa. V jejich arzenálu nechybí muškety, děla a ostatní zbraně, které byly v období Třicetileté války použity.

Novější a nejnovější dějiny pak představují samotné expozice původně gotického hradu, který byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. Konkrétně se jedná o expozice bydlení a expozice jednostopých vozidel.

„Expozice historických interiérů evokuje způsob bydlení na ne příliš bohatém panském sídle v devatenáctém a počátku dvacátého století. Druhá expozice je věnována motocyklům, které byly vyrobeny v českých firmách ve dvacátém a jednadvacátém století. Zájem o prohlídky je velký. Chodí se každé půl hodiny a zatím neodpadla ani jedna prohlídka. Návštěvníkům bych samozřejmě doporučila kombinaci obou tras," řekla s úsměvem Monika Kotenová.

V sobotu se rovněž od 19 hodin uskuteční kostýmované noční prohlídky hradu, které budou zakončeny ohňovou show v podání právě Jezernických pánů. I tuto sobotu budou návštěvníky hradu provádět průvodkyně v dobových kostýmech.

K doprovodnému programu patří i jarmark. „Letos jsme akci rozšířili o jarmark, kde si lidé mohou vybrat z různých tradičních výrobků," dodala správkyně hradu s tím, že další větší akce se na hradě Kámen uskuteční 9. a 10. srpna, kdy se bude konat Kámenské Hradohraní nebo-li zábavně naučný víkend pro rodiče s dětmi plný úkolů a soutěží.

„Akci jsme pořádali už loni. Děti i dospělí se zábavnou formou naučí něco více o historii hradu. Letos budou vysvobozovat zazděnou princeznu," uzavřela správkyně.