Zastupitelstvo obce Kámen převod, o který usiluje již řadu let, vítá. „Jsme velmi rádi. Máme zájem o to, aby kaple, která je hned na okraji obce, vypadala dobře,“ řekl starosta obce Kámen František Hofman (nezávislý).

Římskokatolická farnost Věžná, která nyní kapli spravuje, objekt ovšem dlouhodobě nevyužívá, a zejména interiér potřebuje neprodleně opravu. „Kaple je v dezolátním stavu, pokud jde o vnitřek. Ten byl v minulém roce zakonzervován. Stavebně se zdá docela v pořádku. Má pevné základy, ovšem rozhodně bude nutné zrekonstruovat střechu,“ popsal stručně současný stav kaple František Hofman.

Cíl: Důstojný stav

Snaha o záchranu kaple trvá již několik let. V roce 2014 se kraj snažil získat finanční podporu na opravu z takzvaných norských fondů, ovšem bez úspěchu. „Celkové náklady na opravu kaple včetně restaurování mobiliáře odborníci vyčíslili na přibližně devatenáct milionů korun,“ sdělil vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu v Jihlavě Ladislav Seidl.

Přesto kraj usiluje o záchranu barokní kaple i za předpokladu využití vlastních finančních prostředků.

Zafinancování kompletních oprav by si Kámen ze svého obecního rozpočtu nemohl dovolit, na spolufinancování se ale hodlá podílet. „Nabízíme kraji finanční i fyzickou podporu na opravách, které se na kapli uskuteční,“ řekl starosta.
Opravená kaple by v budoucnu mohla být pro veřejnost otevřená. „Kraj Vysočina i obec Kámen mají zájem o to, aby se kaple opět stala důstojnou součástí hradu, který je ve správě Muzea Vysočiny Pelhřimov,“ poznamenala Jana Fischerová (ODS), náměstkyně vysočinského hejtmana, která má na starosti oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.