Jaké je jejich rozložení v kraji, vysvětlila ředitelka organizace Vysočina Tourism, Olga Königová. „Hipotrasy procházejí napříč krajem převážně po lesních a polních cestách. Vysočinskou síť tvoří dvě páteřní trasy od jihu na sever, které jsou propojeny vedlejšími trasami a navazují i na jezdecké trasy v sousedních regionech,“ informovala.

Hrad Kámen na Pelhřimovsku.
Památky na Pelhřimovsku: lidé se vrací, více však turisty lákala příroda

Na trasách se nachází po každých zhruba dvaceti až třiceti kilometrech i koňské stanice. Těch se na Vysočině uživatelé najdou čtyřicet tři. „Mnohé z nich nabízí i věci vhodné pro naprosté začátečníky. Mohou si na nich domluvit základní výcvik například. V nabídce některých jsou pak k dispozici i jízdy v kočárech, nebo bryčkách,“ upřesnila za Vysočina Tourism pracovnice Martina Strnadová.