První etapa oprav chátrající Kalvárie už je na obzoru. Ve čtvrtek pelhřimovští úředníci uzavřeli příjem nabídek od firem. Pokud výběr dodavatele proběhne hladce a bude dobré počasí, může se brzy začít s pracemi na této kulturní památce, kterou církev loni zdarma převedla městu. Práce zahrnují hlavně sanace, odstranění poškozených omítek v dolní části objektu, podříznutí zdiva, vložení izolace a provedení drenáže. Přidruží se i vyčištění půdy od holubího trusu, nová kanalizace a přivedení vody a elektřiny.

Jak uvedl vedoucí investičního odboru pelhřimovského městského úřadu Josef Koňák, předběžně rozpočtovaná cena je do dvou milionů korun, přičemž část oprav zaplatí dotace z kraje a ministerstva kultury. Oříškem pro stavitele možná bude podmínka, že při příjezdu přes sousední školní fotbalové hřiště nesmí používat stroje těžší než 3,5 tuny. Práce by měly  být hotovy na podzim.

Půjde ale asi jen o pětinu celkových oprav, které zahrnují i rekonstrukci rozbitých oken, omítek a schodiště narušeného kořeny včetně okolní parkové úpravy. To vše si podle Koňáka vyžádá celkem téměř deset milionů korun bez DPH. Město chce postupně čerpat dotace z fondů, čeká hlavně na takzvané norské fondy. Letos chce provést jen to, co by se stejně z norských fondů nedalo dotovat.

„Kalvárie je jeden z mála objektů, u kterého existují plány původní podoby – takže se podle toho dá rehabilitovat," říká pelhřimovský restaurátor Jaroslav Benda, který vítá i to, že kaple přešla pod město.

„Může to být ozdoba města, další kulturní stánek vedle kina a kulturního domu," dodává Benda, podle kterého by se v kapli mohly konat svatby.

Plány a nákresy původní podoby jsou uloženy v muzeu. Sakrální předměty zevnitř kaple jsou v kostele sv. Bartoloměje. Jde hlavně o dílo znázorňující Kristovu smrt na Kalvárii. „Pokud bude město chtít, objekt mu dáme k dispozici, pokud ne, zůstane v kostele," řekl pelhřimovský vikář Jaromír Stehlík.

Pokud by se mobiliář na Kalvárii vrátil, mohl by kostel sloužit jak k sakrálním, tak i „světským" událostem. Ve druhém případě by se sakrální předměty oddělily závěsem  či zakryly.

Starosta města Leopold Bambula zdůrazňuje, aby šlo o živou památku, aby se tam konaly zmíněné svatby, výstavy či menší koncerty, které nenaplní kostel sv. Víta.

Město chce během „velké" rekonstrukce stávající stromy pokácet a kolem schodiště jen nižší dřeviny. Jak dodává pelhřimovský místostarosta Tomáš Dufek, jsou pro to dva důvody. Jednak kořeny ničí schodiště (původně lemované sloupy) a jednak by kaple víc by vynikla a navíc by byla nasvícená, aby se kolem ní nescházeli vandalové.
Podle Dufka město zkusí oslovit i soukromé dárce, kteří by mj. mohli sponzorovat vitráže a být na nich uvedeni.

Už jednou zbořena
Kalvárie neboli kostel Svatého Kříže byla původně založena jako kaple napodobující Boží hrob v Jeruzalémě, a to roku 1671. Poté, co byla v 19. století kvůli špatnému stavu zbořena, rozhodlo město, že místo ní roku 1883 vystaví nový kostel v neogotickém slohu.