Pokácení stromů vyplynulo ze znaleckého posudku, který konstatoval jejich špatný zdravotní stav a nebezpečí pádu stromů nebo větví. Projekt dále počítá s obnovou zeleně, která poražené stromy nahradí a bude lépe odpovídat zamýšlenému vzhledu Kalvárie. Ta by se tak mohla opět stát jednou z dominant města, jak tomu bývalo na přelomu 19. a 20. století.