Z kdysi chátrajícího objektu, ukrytého pod korunami starých stromů, je dnes historický skvost. Kalvárie byla mimo jiné přihlášena do celostátní soutěže O nejkrásnější proměnu.

Kaple, která je nemovitou kulturní památkou, je využívána ke společenským a kulturním účelům. V roce 2016 se tu uskutečnilo 21 svateb, letos je zájem snoubenců ještě větší. Do konce září tu uzavřelo sňatek 25 párů.

Kalvárie zažila například výstavu obrazů pelhřimovského restaurátora Jaroslava Bendy, řadu koncertů, ale i divadelní představení pro děti, vzpomínkové pietní setkání, předávání Betlémského světla nebo veřejné čtení při příležitosti Noci literatury.

Objekt kaple byl původně vystavěn podle plánů pelhřimovského stavitele Josefa Šlechty v letech 1883 až 1886. Postupem času kaple chátrala, což se nejvíc projevilo v druhé polovině minulého století.

K její částečné obnově pak došlo v osmdesátých letech díky tehdejšímu vikáři Josefu Hanžlovi. „Velkým mezníkem v novodobé historii kaple byla skutečnost, že v roce 2012 se díky tehdejšímu vedení a zastupitelstvu města Pelhřimova pod vedením starosty Leopolda Bambuly po složitých jednáních podařilo kapli svatého Kříže převést z majetku římskokatolické církve do majetku města,“ visí na webových stránkách města. Město Pelhřimov si pak dalo za cíl celkovou obnovu kaple, navrácení původního vzhledu a zpřístupnění veřejnosti.

Významnou součástí celé revitalizace byla obnova vitrážového zasklení kaple. Jednadvacet vitráží totiž nese jména donátorů, kteří se na financování nového uměleckého zasklení oken spolupodíleli.