Ředitelství silnic a dálnic provádělo v letošním roce měření, které mělo zjistit, zda jsou překračovány hygienické limity hluku. Výsledky ukázaly, že k tomuto nedochází, a tak ředitelství stavbu protihlukové stěny zamítlo.

S tím se však obec odmítá smířit. „Za protihlukovou stěnu budeme bojovat dál. Poslali jsme dopis na Ředitelství silnic a dálnic a také na Krajskou hygienickou stanici Kraje Vysočina, protože měření nepovažujeme za objektivní," řekl starosta Jiřic Miroslav Jirků.

Čtyřiadvacetihodinové měření se totiž uskutečnilo 18. a 19. května, kdy byl provoz na dálnici omezený a auta jen popojížděla. Podle obce tak výsledky neodpovídají běžnému provozu.

Vyhodnocení toho, ve kterém případě je protihlukové opatření nutné, ovlivňuje více faktorů. „Záleží na počtu zasažených obyvatel, na technické realizovatelnosti či ekonomické náročnosti opatření," uvedl Karel Smejkal, vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Jihlavě.

Poslední podklady ukázaly, že nadlimitní hluk se netýká celé obce, ale jen některých domů. „Jsou zde některé objekty, které mají hodnoty hluku na hranici nebo těsně nad ní. V takových případech se přistupuje k individuálním protihlukovým opatřením, jako je například výměna oken," objasnil Smejkal situaci v Jiřicích.

Protihluková stěna přitom měla na tomto místě stát už několik let. „V roce 2002 nebo 2003 probíhalo měření, které ukázalo, že hodnoty hluku jsou nadlimitní. Krajská hygienická stanice nařídila Ředitelství silnic a dálnic postavit do roku 2005 protihlukovou stěnu," vysvětlil starosta Jiřic.

Ředitelství však v tu dobu nemohlo kvůli finanční situaci krajské hygienické stanice vyhovět. „Ředitelství se kvůli nedostatku financí odvolalo a přislíbilo postavit stěnu do roku 2007. Ale ani za další dva roky stavba nebyla uskutečněna. Nyní ředitelství argumentuje tím, že díky modernizaci dálnice není protihluková stěna potřeba," pokračoval Jirků.

Situace by se navíc měla dále měnit. „Ředitelství tvrdí, že by se měl hluk snížit díky výměně povrchu. Na dálnici však chtějí místo asfaltu pokládat beton. My však ze zkušeností víme, že beton je hlučnější než asfalt," objasnil starosta.

Nejen proto si obec a její obyvatelé stále stojí za svým. „Chceme protihlukovou stěnu v minimální délce tři set metrů. Optimální by však byla půlkilometrová metrů," popsal Jirků.

I přesto, že měření v minulosti ukázalo, že limity hluku jsou překračované, nyní s těmito výsledky zmíněné instituce neoperují. „Nemůžeme brát v potaz staré výsledky měření. Teď bylo provedené nové, které situaci zhodnotilo jinak 
a z toho se bude vycházet," řekl Smejkal.
Krajská hygienická stanice tak v současné chvíli nemůže obci nijak pomoci. „My můžeme investorům doporučit nějaká opatření, ale ve finále jsou to oni, kdo vytváří projektovou dokumentaci. My pouze vydáváme stanovisko ohledně hygieny, a to teď podle posledních výsledků není ohrožené," dodal pracovník hygienické stanice.

Jiřicím tak nezbývá nic jiného než čekat a nadále ve svém úsilí nepolevovat. „I kdybychom chtěli, tak sami si hlukovou stěnu nepostavíme. Pozemky u dálnice vlastní Ředitelství silnic a dálnic, a tam nás nikdo nepustí. Rozhodně se ale nevzdáváme a budeme v boji o protihlukovou stěnu pokračovat," dodal starosta.