Přitom nabídne výběr z různých typů těchto památek. Začínáme pomníkem v Jiřicích.

Obec Jiřice u Humpolce nechala na památku padlých v první světové válce, stejně jako mnoho dalších obcí, zbudovat pomník. Zajímavé je, že za autora byl vybrán pelhřimovský rodák a uznávaný sochař první poloviny 20. století Emanuel Julian Kodet.

Zakladatel umělecké rodiny Kodetů se roku 1880 narodil v Pelhřimově v rodině krejčího, od řemesla však upustil a zabýval se raději sochařstvím na škole v Bechyni a posléze na UMPRUM v Praze. Jeho profesorem byl významný secesní a symbolistní sochař Stanislav Sucharda, autor pom-níku Jana Husa na pražském Staroměstském náměstí. Mladistvá léta umělec završil studiem na akademii v Římě a do své tvorby nechal pronikat moderní umělecké směry.

Jiřický pomník odhalený v roce 1926 svým ztvárněním podtrhuje důsledky první světové války i války jako takové. Ležící postava nahého muže odkazuje na padlé vojáky, jimž je památka věnována, a vlajka, kterou je postava přikryta, pak svědčí o důvodu skonu, smrti za vlast.

Druhé hledisko války symbolizuje skupinka postav na vrcholu pomníku. Truchlící ženy obklopené dětmi, matka a manželka mrtvého, naříkají nad zemřelým manželem, otcem a synem, kterého jim vzala válka a bez kterého jsou nyní nuceny žít a živit děti.

Toužebný pohled zesnulého ke svým blízkým znázorňuje tragédii války v lidských osudech i v životech lidí z Jiřic.

Emanuel Kodet byl autorem řady památníků, k nejznámějším patří úctyhodná šestnáctimetrová socha Jana Žižky u Sudoměře, která vznikla jen rok před jiřickým dílem, či pomník Mistra Jana Husa u Sudoměře.

Město Pelhřimov ve spolupráci s Kodetovým vnukem, malířem a sochařem Kristianem Kodetem, loni nechalo vyrobit pamětní desku, která připomene rodný dům Emanuela Kodeta v Pelhřimově.

Anna Hamrlová - Autorka je absolventkou Dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, žije v Rynárci