Základní kámen byl položen v květnu a podle plánu by letošní práce, pokud bude příznivé počasí, měly být hotovy do konce listopadu. „Ještě dokončíme vazbu střechy, zakryjeme ji šindelem a vyřešíme okapy," doplnil starosta Jiřic Miroslav Jirků, který na stavbě také pracuje.

Realizaci budovy zafinancuje obec ze svého rozpočtu. Celkové náklady by neměly přesáhnout 3,5 miliónu korun. Na samotné stavbě se podílejí pracovníci obce, dobrovolní hasiči a dobrovolníci z řad obyvatel. „Její průběh etapu po etapě dokumentuje Josef Vránek, bývalý velitel dobrovolných hasičů," zmínil Jirků.