Lípu do ní navrhl Pavel Koubek z občanského sdružení Zelené srdce, který na místo dorazí po 17. hodině.
„Jiřickou lípu jsme vybrali jednak z důvodu, že jde o krásný strom navíc opředený pověstmi, ale také proto, že vyhrála v naší anketě o nejkrásnější strom Humpolce a okolí," vysvětlil Pavel Koubek, proč navrhl právě listnáč, který podle pověsti vysadila kněžna z Orlíku jako poděkování, že přečkala noc sama v lese bez úhony.

Jiná pověst, tentokrát pravděpodobnější, vypráví o husitském kazateli Janu Želivském, který pod lipou kázal.

Další zajímavosti o výjimečném stromě přidala místostarostka Jiřic Marie Stejskalová. „Do dutiny lípy s obvodem osm a půl metru se vejde až osm lidí. Jmenuje se podle ní i náš občasník Jiřická lípa. V okolí se o ní ví, protože se na ni jezdí lidé dívat. Povede kolem ní také naučná stezka, ve vesnici už máme nový ukazatel," pochlubila se jiřickou vzácností místostarostka.

Obrázek lípy staré podle odhadu možná 600 let se stane součástí putovní výstavy Lenky Grossmanové, sestavené z jejích fotografií adeptů na Strom roku 2012.

Do ankety pojedenácté odstartované Nadací Partnerství se ze všech krajů republiky sešlo celkem 65 návrhů zaslaných jednotlivci, rodinami, občanskými sdruženími, spolky, žáky základních škol i celými obcemi.

O tom, který z finalistů se stane Stromem roku 2012, rozhodne hlasování, které započne patnáctého června a skončí desátého října.

Cílem ankety je jednak upozornit na zajímavé staré stromy, ale zároveň pomoci sázet nové. Proto je hlasování v anketě zpoplatněné a výtěžek putuje na výsadbu a ochranu stromů po celé republice.

Vítěz ankety získá bezplatné arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku 2013.

Kromě finálových stromů získalo dalších deset stromů titul Strom hrdina za výdrž, s jakou odolávají stáří, nepříznivým podmínkám i dopadům lidských činností, ale na Vysočině se takto žádný strom neumístil.

Anketu každoročně vyhlašovanou k prvnímu jarnímu dni spolufinancuje Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

Dominika Dufková