„Cesta by vedla od obecních bytovek vnitřní cestou po návsi okolo kostela až ke knihovně. Na vhodnost vybudovat ji nás upozornili sami spoluobčané,“ uvedl jiřický starosta Svatopluk Veroněk.

Ten již má v ruce stavební povolení z humpoleckého městského úřadu na úpravu komunikací a veřejného prostranství. Pokud se podaří získat dotaci, vydláždění a osvětlená pěší zóna začne sloužit svému účelu příští rok.