Nesouhlasí totiž s rozhodnutím pelhřimovského okresního soudu, který koncem května dal za pravdu Římskokatolické farnosti Jiřice, jež si nárokovala les u rybníku Peruš směrem na Horní Rápotice.

Pět hektarů pozemku dosud patřilo Jiřicím. „Znamená to, že jako obec o tento majetek přijdeme. Pozemek se vrátí státu a otázkou zůstává, jak s ním stát naloží, zda jej zahrne do náhrad v rámci církevních restitucí," přemítal po vynesení rozsudku jiřický starosta Miroslav Jirků (za STO).

Lukáš Peška, mluvčí Biskupství královéhradeckého, pod nějž Římskokatolická farnost Jiřice spadá, zmínil, že se jedná o jediný pozemek, u kterého se farnost obrátila na soud, aby přezkoumal, zda byly splněny zákonné podmínky k tomu, aby přešel z majetku státu na obec. „Jedná se o pozemek, který byl jako církevní vlastnictví zapsán v pozemkových knihách od jejich založení v 19. století. Farnost namítala, že zákonné podmínky pro přechod pozemku ze státu na obec nebyly splněny a pozemek je stále de iure v majetku státu," komentoval Peška.

Podle slov Miroslava Jirků se jiřičtí zastupitelé přiklonili k odvolání i proto, že se dozvěděli o podobných případech, v nichž nakonec obec uspěla. „Okresní a krajský soud dal v rozsudku za pravdu církvi, ale Nejvyšší soud souhlasil s druhou stranou. Doufáme, že ještě máme šanci," zmínil starosta.
Jiřice kvůli vlastnictví pozemků čeká ještě jeden soud. Žalobu na určení vlastnického práva ke čtyřiceti hektarům lesa v lokalitě známé jako Trucbába podala koncem loňského roku Kanonie premonstrátů v Želivě. Starosta zmínil, že stále termín tohoto soudního jednání nezná. „Na první schůzce se nám zdálo, že premonstráti budou nakloněni domluvě. Později mi ale pan opat sdělil, že rozhodnutí nechají na soudu," řekl Jirků.

Želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek potvrdil, že chtějí, aby pravdu hledal soud. „Mám zodpovědnost k minulým i budoucím bratřím a nemohou sám rozhodovat o majetku. Ať o právu rozhodne soud," uvedl opat.

Miroslav Jirků již dříve sdělil, že pokud obec 
o zmíněné pozemky přijde, bude to pro její rozpočet rána. „Obec nyní vlastní celkem 204 hektarů lesů a z těžby dřeva má roční příjem zhruba dva a půl milionů korun. Jakou částku tvoří příjem z lesů, které jsou předmětem dvou zmíněných žalob, však nedokážu vyčíslit," podotkl Jirků.