Změnu dopravy v Pelhřimově chystali přes deset let. Mluvčí města Andrea Unterfrancová uvedla, že návrh podala policie a dopravní komise. „Cílem je zklidnit dopravu v těchto ulicích. Zjednosměrněním se zvýší kapacita parkovacích míst a částečně se odloučí automobilový provoz. Vznikne bezpečnější prostor pro cyklisty. Budou mít vyhrazené pruhy s obousměrným průjezdem, označené svislým či vodorovným značením,“ vysvětlila.

Parkování v ulicích Solní, Děkanská a Tylova bude zpoplatněno Řidiči budou k dispozici mít parkovací automaty. „Tímto opatřením dojde k výrazné regulaci značek v ulicích. Celkem vznikne devětatřicet parkovacích míst podél komunikace a pět míst pod kostelem svatého Bartoloměje. Parkování bude možné pouze na vyhrazených místech v jednom směru, a to po pravé straně ve směru k ulici Nádražní/Příkopy,“ vyjmenovala mluvčí. Parkování pod sakurami u obchodního domu Vysočina bude naopak zrušeno.

V ulicích Solní, Děkanská a Tylova zůstanou tři přechody. Město je však časem neobnoví, protože v lokalitě vznikne pěší zóna. V ní smí řidič jet rychlostí nejvýše dvacet kilometrů za hodinu. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit. „Na dopravní systém je nutné pohlížet jako na celek. Město zpracovává dopravně-inženýrské analýzy, které posuzují dopravní situace, sledují bezpečnost, plynulost, dopravní značení a parkoviště města. Podle těchto analýz mohou být v budoucnu postupně zaváděny další změny,“ předeslala Unterfrancová.