A to se na pátém ročníku festivalu o lidských právech Jeden svět v Pelhřimově povedlo.

Festival, který ve městě odstartoval první projekcí filmu už ve čtvrtek a pokračoval až do včerejšího podvečera, sklízel úspěch a skutečně vyvolával pozdější diskuse. „Máme pocit, že jsme vybrali dobré filmy, které dokázaly zaujmout," zhodnotila hlavní koordinátorka pelhřimovské části projektu Hana Veronika Konvalinková.

Dodala také, že velký ohlas u diváků mělo například promítání filmu Děti online, jehož téma v pozdější diskusi rezonovalo mezi dětmi i rodiči, nebo promítání snímku Normální autistický film, kterého se účastnilo šedesát lidí. „Po skončení byla výborná diskuse s Dagmar Zápotočnou, která je ředitelkou Asociace pomáhající lidem s autismem," popsala Konvalinková zájem o diskusi, která se protáhla až do pozdních večerních hodin.


Festival naplnil očekávání a organizátoři byli s jeho průběhem spokojeni. „Ze zkušeností za dobu pořádání víme, že na festival sice nechodí davy, ale účastní se ho lidé, kteří mají o danou problematiku opravdu hluboký zájem," prozradila Konvalinková. Podle ní se tato zkušenost potvrdila při letošním pátém ročníku festivalu v Pelhřimově. Právě díky značnému zaujetí ze stran účastníků se pozdější diskuse s odborníky na danou problematiku rozpoutaly.


Součástí festivalu nebyla pouze projekce filmů, ale také řada doprovodných programů v Pelhřimově. Patřil mezi ně například muzikoterapeutický koncert, který se konal minulý tý-den v kostele svatého Víta. „Muzikoterapeutický orchestr přivezl spoustu nástrojů a po samotném koncertu se uskutečnila i dílna, do které se zapojily jak děti, tak dospělí," popsala Konvalinková akci, která podle jejích slov dokonale demonstrovala umění spolupráce, které bylo hlavním tématem letošního ročníku festivalu Jeden svět.


Festival Jeden světv Pelhřimově odstartoval slavnostním zahájením ve čtvrtek v kině Vesmír, kde byl také promítán první festivalový snímek Děti online.


V pátek se další projekce tradičně přesunuly do příjemných prostor salonku hotelu Slavie. Včera tam fes-tival zakončil desátý snímek My jsme počátek lidstva.

Monika Pelíšková