Z kladů vyzdvihují dotace a užší kontakty se zahraničím, záporem je byrokracie nebo levné potraviny. Se vstupem do Evropské unie se otevřely dveře pro podnikání v zahraničí například firmě Profil Nábytek v Humpolci.

Jeden z jejích zakladatelů Jan Ságl podotkl, že už od začátku svého podnikání se chtěli prosadit na zahraničním trhu, ale právě před vstupem České republiky do Evropské unie se jim to příliš nedařilo. Ale pak získali první kontakty na přímé zákazníky i na zahraniční firmy.

Nenadávat u piva

Jan Ságl dodal, že je podle něj důležité, abychom se zúčastňovali eurovoleb. „Chtěl bych doporučit všem lidem, aby 
k volbám do Evropského parlamentu šli, i když já osobně ne se vším, co k nám z Evropské unie přichází, souhlasím, ale právě proto bychom tam měli mít své zástupce. Přál bych si, aby lidé obecně chodili k volbám a neříkali, že stejně nemohou nic ovlivnit – každý z nás může něco ovlivnit. A jen nadávat v hospodě u piva je špatně," zmínil Ságl.

Vstup naší republiky do Unie pozitivně vidí také pracovnice v pelhřimovském infocentru. To totiž k propagaci města a okolí využívá dotace z Evropské unie hlavně na tisk propagačních materiálů.

Turisté nejen z členských států EU se tak díky letákům mohou seznámit například s historií města, jeho památkami nebo se dozvědí, kde se mohou ubytovat.

„Máme více typů propagačních materiálů. Většinou jsou v různých jazykových mutacích s tím, že základními jazyky jsou čeština, anglický a německý jazyk. Některé prospekty jsou natištěné i ve francouzském či ruském jazyce. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že turisté mají o propagační materiály velký zájem," nechala se slyšet referentka cestovního ruchu z pelhřimovského infocentra Monika Štěpánková.

Dodala, že za poslední čtyři roky Pelhřimov nejčastěji navštěvují lidé z německy mluvících států, tedy z Německa a Rakouska.

„Například v roce 2011 zavítalo na infocentrum 274 německy mluvících lidí, druhou nejpočetnější skupinou byli turisté z Velké Británie. Těch tu bylo 115," dodala Monika Štěpánková.  Z dalších zemí EU na Pelhřimovsko nejčastěji přijíždějí lidé z Nizozemska či Francie.

Před deseti lety se v některých městech či obcích Pelhřimovska slavil vstup republiky do EU. Deset let poté je však situace jiná.

„Žádnou akci k desetiletému výročí v Unii nepořádáme. Městu Pacov vstup do Evropské unie přinesl několik desítek milionů v rámci evropských dotací, za které jsme mohli opravit či zbudovat řadu věcí ve městě i jeho místních částech," uvedl místostarosta Pacova Tomáš Kocour.

Rozvoj školy

Ředitelka Gymnázia dr. Aleše Hrdličky v Humpolci Hana Havelková podotkla, že díky vstupu republiky do Evropské unie mají studenti více možností, kam vycestovat třeba na exkurzi.

„Tím, že se nám otevřela Evropská unie a její finanční zdroje, jsme také mohli realizovat řadu projektů, zejména projekty se skandinávskými zeměmi, což nám kromě jiného dalo i náboj pro rozvoj naší školy trochu jiným směrem," uvedla Hana Havelková.

Ale ani na humpoleckém gymnáziu si prý 10. výročí vstupu republiky do Unie žádným zvláštním způsobem nepřipomínají. „Nicméně zhruba týden před eurovolbami vyučující Základů společenských věd zařadí do svých hodin výklad na toto téma," dodala ředitelka.

Spíše klady, ale i zápory na našem členství v EU shledává předseda Výrobně obchodního družstva Kámen Josef Houček. „Plusem pro zemědělce jsou evropské dotační peníze, protože náš stát sám by neměl tolik peněz, aby mohl zemědělství dotovat,"  říká předseda Houček.

Minusem podle něj je to, že vstupem do Unie došlo k daleko většímu obchodování zemědělských komodit, co se týče dovozu hlavně levných a často nekvalitních potravin.

„Víc se k nám dováží, než se vyváží, a to si myslíme, že není třeba. Ty potraviny, které jsme tu schopní vyrobit, bychom dovážet nemuseli," dodává Houček s tím, že na tuto věc má do velké míry i vliv české zemědělské politiky.

Jednoznačně záporně pak EU vidí okresní předseda ODS Tomáš Dufek, který už před deseti lety hlasoval proti vstupu a vývoj této instituce ho v jeho přesvědčení jen utvrdil.

„Kdyby EU řešila jen volný trh, volný pohyb osob a podobné věci, tak bych to bral, ale pokud do ní členské státy pumpují peníze a ona jim je milostivě vrací v dotacích, vznikají nerovnosti, byrokracie a korupční prostředí. Vše je regulované a přerozděluje se, je to socialismus," říká Dufek, který je i pro vyjednání výjimky pro zavedení eura.