Podezření, že stromy napadla houba známá jako Chala- ra fraxinea, potvrdila přímo na místě Svatava Hausvaterová z oddělení péče o krajinu havlíčkobrodského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Jedenáct nemocných jasanů tak muselo začátkem prosince padnout k zemi. Na jaře je nahradí duby.

Na odborníky se s prosbou o radu obrátil v létě senožatský starosta Zdeněk Vaněk, a to na doporučení pracovníka z firmy povolané na zdravotní řez stromů. „U jasanů, které tu rostou několik desítek let, jsme si všimli proschlých větví, a proto jsme povolali firmu na zdravotní řez. Když dorazil pověřený pracovník a stromy prohlédl, řekl nám, že se obává, že jsou napadeny houbou, kvůli níž postupně usychají. Poradil nám, abychom se obrátili na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR," popsal už dříve Vaněk.

Svatava Hausvaterová též podle popsaných příznaků odhadovala, že by se mohlo jednat o zmíněnou houbu. „Touto houbovou chorobou trpí jen jasany. Zda jde skutečně o ni, nelze bez kultivace jednoznačně prokázat," vysvětlila tehdy odbornice. Dodala, že nemocné jasany sice lze chránit nástřiky do podkůrní části stromu, ovšem pokud je strom napaden z více než padesáti procent, tak je naděje na jeho záchranu nulová.

Starosta Vaněk uvedl, že pokácené jasany u hráze rybníka nahradí duby. „Už tu totiž dva rostou. Minimálně jich vysázíme jedenáct, ale je možné, že se jich vejde více. Chceme, aby stromy byly vysoké alespoň dva až dva a půl metru," přemítal starosta.

S kácením se čekalo i proto, že tato lokalita patří do ochranného pásma Povodí Vltavy a že vzrostlé jasany byly významným krajinným prvkem. „Vzhledem ke zmíněným faktům jsme opravdu chtěli mít stanovisko odborníka," vysvětlil Vaněk. Jak doplnil, o nemocných jasanech informoval obyvatele Senožat pravidelně ve článcích, které psal do Senožatských novin. „Nezaslechl jsem nikoho, že by si na kácení stěžoval," řekl starosta.

U hráze po jasanech zbyly pařezy, které zmizí na jaře příštího roku. Poté už tam budou růst duby.

Houba Chalara fraxinea napadá jasany bez ohledu na jejich stáří, nejčastěji si však vybírá mladší dřeviny. Na starších stromech je napadení patrné v koruně, kde zasychají kosterní větve. Přítomnost houby prokáže jen laboratorní rozbor. Proti chorobě zatím neexistuje účinná prevence. Houba trápí jasany po celé Evropě. První výskyt byl u nás laboratorně potvrzen v roce 2007.