Starosta také komentuje pracovní příležitosti ve městě nebo situaci ve školství.

Jaké jsou hlavní investiční akce Černovic pro tento rok?
My musíme v letošním roce zrealizovat tři akce, na které máme dotace z programu Leader – střecha na hasičské zbrojnici, další etapa opravy kostela v Dobešově a oprava ulice Nádražní. Ale hlavním úkolem je zahájit rekonstrukci sokolovny, jediného kulturního domu v Černovicích.

Co dalšího aktuálně trápí obyvatele Černovic, ale nejsou na to zatím peníze nebo to ani z pozice vedení města nejde řešit?
Myslím, že navržené investice odpovídají aktuálním potřebám občanů, zejména stav sokolovny je už zoufalý. Ale v budoucnu nás čeká jedna dlouho odkládaná a velmi drahá investice – rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích. Ta by městu prospěla, aktualizujeme projekt rekonstrukce tak, aby měl co největší šance získat dotaci, bez které by tato investice byla pro město Černovice asi příliš velkým úkolem.

Rýsují se ve vašem městě letos nějaká nová pracovní místa, a jak se snažíte, aspoň nepřímo, podpořit jejich vznik?
Bohužel, toto vnímám jako velkou slabinu našeho města, pro vznik pracovních příležitostí tu nejsou ideální podmínky. Máme jistou výhodu v tom, že zaměstnavatelé v našem městě jsou velmi stabilní, jedná se krajem nebo státem zřizované instituce a dobře si vede i místní zemědělské družstvo. Ale Černovice nemají dobrou polohu pro vznik nějakých významných výrobních kapacit a není ani cílem města vybudovat zde nějakou průmyslovou zónu. U nás je šancí spíše co nejlepší spolupráce s již fungujícími institucemi a firmami, které již v Černovicích jsou.

Jaké budete muset letos nebo v nejbližších letech řešit situace ve školství? Například kapacitu v MŠ, naplněnost ZŠ.
Kapacita MŠ i ZŠ je u nás dostačující, v Černovicích naopak umožňujeme (za podmínek, že je toho dítě schopno) chodit do školy i dětem mladším tří let, protože naší filozofií je, že pokud rodina potřebuje, aby oba rodiče chodili do práce již dříve, třeba na částečný úvazek, je v zájmu města jim to umožnit. Pro zlepšení podmínek dětí jsme také rozjeli program na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže. A chystané investice? Pro potřeby školy i veřejnosti chceme postavit víceúčelové sportoviště, to nám nyní velmi chybí.

Je v Černovicích dostatečně zajištěná zdravotní péče, případně změní se letos něco v tomto ohledu?
Zdravotní péči máme zajištěnou dostatečně. Dva obvodní lékaři, zubař, dětský lékař a lékárna – to je myslím odpovídající vybavení pro Černovice.

O kolik víc peněz městu přijde z Rozpočtového určení daní?
Měli bychom dostat navíc přibližně čtyři miliony korun, ale rozpočet jsme sestavili daleko opatrněji.

Mění se letos výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas? Prosím o uvedení celkové částky z rozpočtu, případně výše změny oproti loňskému roku.
Ano, v souvislosti s jednáním s TJ Sokol Černovice o převzetí budovy Sokolovny jsme vytvořili plán financování sportu, zaměřený především na činnost dětí. Oproti roku 2012 přidáváme na sportovní činnosti a činnosti mládeže přibližně 100 tisíc korun, ale nastavujeme přísnější pravidla, která pohlídají, aby peníze šly na činnost mládeže. Výdaje na kulturu jsou sníženy, protože nepočítáme s vydáním žádné publikace.

Jaká je pro tento rok v Černovicích výše vodného, stočného a poplatku za odpady?
Vodné a stočné je na stejné úrovni jako v loňském roce, tedy celkem 47 korun. Poplatek za odpady jsme nezvyšovali,  zůstal na úrovni pět set korun na obyvatele.

Jaké jste si vzal do nového roku předsevzetí nebo si naopak žádné nedáváte?
Na předsevzetí moc nevěřím, málokdo je splní a já nejsem výjimkou. Takže stejně jako každý rok žádné předsevzetí nemám.