V mnichu řadu let funguje mateřská škola.

V noci z 5. na 6. května roku 1945 v Mnichu padli dva čeští a dva sovětští partyzáni a také osm místních mužů.

Štáb svazu partyzánských oddílů Za Prahu, spolu s revolučním národním výborem v Mnichu, vybral k uložení padlých do společného hrobu dominující výšinu nad obcí. V květnu roku 1945 se zde sešlo velké shromáždění partyzánů a občanů tehdy táborského kraje při partyzánské tryzně s názvem Sovětští parašutisté se loučí se svými padlými kamarády.
V roce 1946, konkrétně 19. května, byl za účasti patnácti tisíc občanů slavnostně položen základní kámen k Památníku slovanského bratrství v Mnichu.

Památník slovanského bratrství v Mnichu je mohyla se sousoším umírajícího partyzána, sovětského a československého vojáka. Boční strany pomníku jsou osazeny deskami se jmény 1842 mužů a žen, kteří položili v Jihočeském kraji svůj život.

Další díl v pátek 9. března z domova důchodců v Onšově.