„Já jsem tady v Benešově v loňském roce ještě nebyl, takže nemůžu hodnotit, ale řediteloval jsem ve Vlašimi. Tam jsme měli za celý rok přibližně asi třicet případů, kdy řidiči nadýchali alkohol. O těch svátcích se ani nedá říci, že by to s alkoholem bylo horší,“ řekl velitel městských strážníků Luboš Baranec.

„Pokud řidiči vědí, že ráno pojedou a budou řídit, musí být střídmí, aby ráno neměli nějaký ten zbytkový alkohol a nenadýchali při silniční kontrole. Samozřejmě, pokud řidiči požívají alkohol, může dojít i k tomu, že to budeme kvalifikovat jako trestný čin, ohrožení pod vlivem
návykové látky,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Stránská. Nehodovost ovlivní počasí, které právě převládá v tomto ročním období.

Když bude teplo, nehod bude méně


„Pokud o svátcích bude takhle teplo, nehod bude určitě znatelně méně. Jestliže začne mrznout a padat sníh, tak bude nehod určitě víc. Jestli o Vánocích hrozí nějaké riziko, tak spíše na Silvestra, pak se nejčastěji jedná o nadýchání alkoholu za volantem, ale také jde o drobné krádeže a kapsáře,“ míní Luboš Baranec.

I policisty v regionu budou zanedlouho prověřovat při takzvané zkoušce spolehlivosti při běžném výkonu služby provokatéři z policejní inspekce, která se právě transformuje z rušené Inspekce ministra vnitra. Nová interní složka se jmenuje Inspekce Policie České republiky.

„Působí v ní policisté povolaní k plnění úkolů v ministerstvu a zaměstnanci zařazení v inspekci. Jejím úkolem bude vyhledávat, odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchaný trestný čin, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec policie,“ informovala mluvčí inspekce Martina Lídlová s tím, že policejní inspekce bude provádět zkoušku odolnosti protiprávního jednání.

„Zkouška spolehlivosti bude spočívat v navození zdání situace, kterou bude zkoušená osoba povinná řešit. Tato zkouška bude zadokumentovaná obrazovým i zvukovým záznamem a o jejím provedení bude zkoušený policista nebo jiný zaměstnanec policie bez zbytečných průtahů prokazatelně informovaný,“ nastínila činnost provokatérů tisková mluvčí inspekce.

JANA HRÁDKOVÁ, LADISLAV JERIE…:text