Vyjmenujte hlavní investiční akce Kamenice nad Lipou roku 2013.
Za hlavní prioritu považuji schválení územního plánu Kamenice nad Lipou a místních částí. Ten máme již od roku 1992, je tedy nezbytná celková aktualizace. Věřím, že nově navržený plán bude obrazem toho, kam bude směřovat budoucí vývoj města. V roce 2013 dále z dotace zakoupíme zametací vůz za 4,8 milionu korun a dokončíme druhou etapu revitalizace ploch u kamenické základní školy za 2,5 milionu korun.

Co dalšího aktuálně trápí obyvatele Kamenice nad Lipou, ale nejsou na to zatím peníze nebo to ani z pozice vedení města nejde řešit?
Pro řadu občanů to může být třeba nový aquapark, protože původní přírodní koupaliště již nevyhovuje současným potřebám. Město stále hledá vhodného investora pro restauraci na koupališti. Dalším problémem je špatný stav některých komunikací a chodníků nebo technický stav budov patřících městu. V letošním roce ale postupně zahajujeme rekonstrukci vybraných chodníků a silnic a také budeme opravovat střechu kina a mateřské školy.

Rýsují se v Kamenici letos nějaká nová pracovní místa, a jak se město snaží podpořit jejich vznik?
Od roku 2002, kdy byla vybudována průmyslová zóna, město výrazně podporuje podnikatelské aktivity, a tím i vznik nových pracovních příležitostí. Největší zaměstnavatelé sídlí právě tam. Na průmyslové zóně máme k dispozici ještě asi 2,5 hektaru volných pozemků k využití. Další pracovní místa v roce 2013 již vznikla ve firmě Pampus automotive, která postavila novou výrobní halu. Dále předpokládáme, že noví majitelé bývalé budovy sklárny a hotelu U Lípy také zahájí v letošním roce provoz.

Jaké budete muset letos nebo v nejbližších letech řešit situace ve školství? Například kapacity v mateřské škole nebo třeba naplněnost základní školy a střední školy?
Kapacita mateřské školy i základní školy, kde je město zřizovatelem, je dostačující. Rovněž to můžeme říci o kamenické pobočce pelhřimovské střední průmyslové školy. Do základní školy v loňském roce město investovalo 12 milionů korun. V letošním roce ještě zbývá dokončit již zmíněnou revitalizaci ploch okolo školy ve výši 2,5 milionu korun. Společně se základní a mateřskou školu připravujeme projekt z regionálního operačního programu na modernizaci budov a vybavení učebními pomůckami ve výši 10 milionů korun a pro domov mládeže, kuchyni a jídelnu střední školy projekt na zateplení budovy a výměnu oken za více než 8 milionu korun.

Je podle vašeho názoru v Kamenici nad Lipou dostatečně zajištěná zdravotní péče, případně změní se letos něco v tomto ohledu?
Domnívám se, že rozsah základní zdravotní péče je v Kamenici nad Lipou dostačující a to nejen obvodními lékaři, ale i odbornými ambulancemi. Nemám žádné informace o tom, že by se letos něco měnilo.

O kolik víc peněz městu přijde z Rozpočtového určení daní (RUD)?
Město Kamenice nad Lipou patřilo mezi asi 1200 obcí, které od roku 2007 dostávaly nejmenší daňové příjmy. Za pět let tak mohlo získat o zhruba 30 milionů korun více. Od letošního roku stát konečně tento propad vyrovnává. Podle ministerstva financí se mají naše příjmy navýšit o více než 10 milionů. Vzhledem k tomu, že si jen těžko můžeme představit, jak se budou příjmy státu plnit, budeme při zemi, a naše příjmy z rozpočtového určení daní navýšíme pouze asi o 5 milionů korun. Rozpočet města bude schvalovat zastupitelstvo až začátkem března. Protože obcím byl snížen příspěvek na výkon státní správy o 20 procent, budeme tento propad pokrývat právě z navýšeného rozpočtového určení daní.

Mění se v letošním roce výše příspěvku na sport, kulturu a volný čas?
Jak jsem říkal, rozpočet města na rok 2013 teprve připravujeme a tak nemohu srovnávat. Předpokládáme, že dojde k navýšení základního příspěvku vzhledem k inflaci a i nárůstu cen energií. Finanční prostředky na kulturu pro příspěvkovou organizaci byly v roce 2012 ve výši 4 milionů 650 tisíc korun. O navýšení uvažujeme také u jmenovitých akcí.  V roce 2012 na jmenovité akce kultura dostala 120 tisíc korun, návrh na rok 2013 je ve výši 610 tisíc korun.

Jaké je pro rok 2013 stanovené vodné, stočné a poplatek za odpady?
Za vodné lidé zaplatí 32,11 korun za metr krychlový plus DPH, za stočné pak 20,18 korun za metr krychlový plus  DPH. Za svoz komunálního odpadu pak občan uhradí na rok 650 korun, tu samou částku zaplatí i chalupáři. Výši poplatku za popelnice jsme oproti loňsku zvedli o padesátikorunu.

Osobní otázka na závěr. Jaké jste si vzal do nového roku předsevzetí?
Novoroční předsevzetí si dávám, ale nikdy je veřejně nesděluji. Většinou tak jenom jedno nebo dvě, abych je mohl splnit.