„Loni v oblasti dotací neprobíhalo vše hladce, tak jak jsme si představovali, mám na mysli dva projekty, a to zateplení školních objektů (oba pavilony a školní jídelna) v areálu Za Branou a zahájení regenerace vzrostlé zeleně ve městě (zámecký park a deset dalších lokalit).

Administrativně náročná a zdlouhavá jednání s poskytovatelem dotace a dlouhé zákonné lhůty při zadávacích řízeních zbouraly naše plány na realizaci zmíněných projektů v roce 2013," informoval starosta Pacova Lukáš Vlček a dodal, že by letos chtěli rovněž finálně doprojektovat plán na modernizaci areálu Mateřské školy Za Branou tak, aby bylo možné vyhlásit soutěž na dodavatele akce a zahájit vlastní realizaci.

„Aktuálně máme sehnané prostředky na velkou modernizaci budovy základní školy na náměstí, kde se udělá kompletně nový suterén, čímž vzniknou další učebny, šatny a zázemí. Dále tam vybudujeme podkroví, kde bude nová učebna výpočetní techniky, estetické výchovy, kabinety a školu rovněž vyřešíme z hlediska bezbariérovosti, a to díky novému výtahu," nastínil podobu školy starosta.
Ve dvoře pak vznikne hřiště s umělým povrchem. Práce by měly vyjít přibližně na patnáct milionů korun.