Obnova možná je

„Meze brání erozím a v polích jsou jediným místem, kde se polní zvířata mohou ukrýt,“ osvětlil Koubek.

Hlavní příčinu devastace mezí vidí ředitel České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě Vítězslav Novák v systému dotací. „Podle mého jsou plošně vymezené dotace na obdělávanou půdu kontrolovány se skutečným stavem leteckým snímkováním. Stromy na mezích pak plochu notně ubírají, proto zemědělci porost kácejí a současně uorávají meze,“ sdělil svou domněnku Novák.

V Zachotíně se rozhodli část původní krajiny obnovit. Na obecních pozemcích chystají výstavbu cest, remízů a osazení stromořadím. Tento tradiční systém tvoří paprsčité plužiny vzájemně propojené cestou, opisující okolo Zachotína téměř uzavřený kruh. „Delší dobu se snažíme o obnovení původního rázu krajiny zničené socialistickým zemědělstvím,“ uvedl Martin Vacke, místostarosta Zachotína.