Cílem pouti je v rámci celého vikariátu posílit společenství dětí, které se během školního roku účastní katechezí a navštěvují hodiny náboženství. „Ale posílit také společenství jejich kamarádů, kteří se výuky náboženství neúčastní,“ doplnila zástupkyně vikariátních katechetů Hana Pechová.

Pouť je kromě toho určena pro celé rodiny, programu usiluje o prohloubení a posílení v životě z víry.

Vikariátní dětská pouť v Častrově začne v devět hodin uvítáním účastníků v kostele svatého Mikuláše. V půl desáté se uskuteční mše svatá, o hodinu později se už účastníci přesunou na připravená stanoviště.

Ta ponesou označení Charita, Misie, Pomoc nemocným a Svatá Anežka a já. „Letos budeme spolu s dětmi hledat odpověď na otázku: Kdo je můj bližní? Pokusíme se společně objevovat, kde všude je potřeba pomoci a jak,“ připomněla Hana Pechová.

Pro dospělé budou na dvanáctou a třináctou hodinu připraveny dvě besedy na téma letošní pouti. Besedy se uskuteční v budově častrovské základní školy.

Na půl čtvrté odpoledne je naplánováno zakončení letošní dětské vikariátní pouti společným rozloučením a požehnáním na cestu domů.